Over WINGG


WINGG (als netwerk) = een geheel van zorgaanbieders die zich binnen West-Vlaanderen richten op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context.

Het netwerk bundelt – onder meer via verschillende zorgprogramma’s – de krachten om de hulpverlening voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de leefomgeving van de kinderen en jongeren. 

De WINGG programma’s


Het netwerk WINGG bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (WINGG Crisis, WINGG Care, WINGG Connect) en kennisdeling (WINGG Crosslink) tussen de verschillende partners in West-Vlaanderen te komen.

Speciaal in de kijker

WINGG werkt mee aan de Siësta studie voor jongeren (13 tot 17 jaar) met ADHD en slaapproblemen. 

Meer informatie vind je op deze pagina

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×