Vorming en deskundigheidsbevordering


 • Vorming en deskundigheidsbevordering: in een provinciaal knooppunt worden vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren gebundeld en worden van daaruit initiatieven genomen op vlak van intersectorale vorming, opleiding, stage, workshops, personeelsuitwisseling, ...

  Meer info? natascha.deblauwe@wingg.be of op 0488 82 79 15.

 • Vorming en deskundigheidsbevordering:

  In een provinciaal knooppunt worden vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren gebundeld en worden van daaruit initiatieven genomen op vlak van intersectorale vorming, opleiding, stage, workshops, personeelsuitwisseling, ...

  WINGG heeft enkele vormingspakketten die je als team/organisatie kan aanvragen:

  We werken steeds op maat van uw vraag! Neem contact op met Natascha Deblauwe 0488 82 79 15 of mail natascha.deblauwe@wingg.be voor meer info en afstemming van uw vormingsvraag. 

   

  Jaarlijks organiseren we vanuit WINGG CROSSLINK een STENT Vorming. Dit is een gedegen 10 daagse opleiding waarin er medewerkers van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (o.a. CGG, K-diensten, PZ) heel praktijkgerichte én onderbouwde info geven over allerhande thema’s: eetstoornissen, ASS, psychose, KOPP, bedreigde persoonlijkheid, trauma… Er worden kaders, actuele wetenschappelijke modellen en concrete handvatten meegegeven van waaruit je het thema kunt benaderen. Tijdens de vormingsdagen is er veel ruimte om vragen te stellen, eigen casussen in te brengen. We belichten het thema steeds vanuit kind perspectief alsook vanuit context.

  Doelgroep: leefgroep begeleiders, contextbegeleiders en andere medewerkers uit de jeugdzorg.

  Volzet voor 2024. 

   

  Jaarlijks heel wat vormingen en webinars binnen WINGG.

  Overzicht en meer info vind je terug in onze rubriek 'Agenda' of via volgende link

 • KOPP/KOAP:(kinderen van ouders met een psychische problematiek/afhankelijkheidsproblematiek)

  Crosslink ondersteunt de provinciale werkgroep KOPP/KOAP. Van hieruit worden acties opgezet over de hele provincie. Zo werden er initiatieven genomen om een project op te starten tussen CLB/KOPP om leerkrachten rond deze thematiek te informeren op pedagogische studiedagen. In eerste instantie worden de basisscholen aangesproken, daarna zullen ook de secundaire scholen benaderd worden. Deze vormingen kunnen aangevraagd worden bij CLB's verbonden aan jullie school

  In de ganse provincie (met uitzondering van de regio Veurne) worden er casusgebonden intervisies gehouden waar er KOPP-casussen besproken kunnen worden:    

  In onze provincie worden er ook KOPP/KOAP Doe-praat groepjes georganiseerd: 

  3 daagse Vorming in samenwerking met Familieplatform

  In samenwerking met Familieplatform organiseren wij jaarlijks een 3-daagse vorming voor iedereen die met deze doelgroep werkt of interesse heeft. Er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de kinderen, hoe bespreekbaar maken, hoe kinderen veerkrachtiger maken, plaats van Infant Mental Health in deze groep,... enz.

  Data 2024: 13 mei, 27 mei en 3 juni 2024 --> meer info en inschrijven kan via volgende link 

  "Op reis met Kriebel" Koffer

  Familieplatform ontwikkelde samen met het netwerk LIGANT een "met kriebel op reis" koffer. 

  De 'met kriebel op reis' koffer is letterlijk een koffer vol met methodieken en materialen om als hulpverlener aan de slag te gaan met kinderen (en ouders) rond de psychische of afhankelijkheidsproblemen van een ouder. Deze koffer is bruikbaar voor elke hulpverlener, ongeacht de doelgroep of de setting waarin je werkt. 

  In de koffer zit een handleiding die op een laagdrempelige manier uitleg geeft over het gebruik van de methodieken en materialen. Kriebel neemt jullie mee op reis langs verschillende thema eilanden om verschillende onderwerpen bespreekbaar te maken: vertrouwen en veiligheid, zorg voor jezelf, je bent niet alleen, thuissituatie bespreekbaar maken, informatie/psycho-educatie, vertrouwenspersoon, sociale steun, gevoelens. 

  Vanuit het netwerk WINGG willen we deze koffer graag bij zo veel mogelijk hulpverleners in de provincie brengen. Daarom kochten we 5 koffers aan om die te ontlenen. Zo kan je al deze methodieken zelf uit proberen. Via onderstaande reserveringsmodule kan u de koffer lenen bij verschillende partners in West-Vlaanderen. 

  Uitlenen van de koffer

  Vanuit WINGG Crosslink stellen wij vijf koffers regionaal ter beschikking voor organisaties. Vanuit vijf locaties in West-Vlaanderen kan je de koffer ophalen en terugbrengen. De eerste dag van je reservering is de dag waarop je de kriebelkoffer kan gaan ophalen. 

  Je kan op onderstaande kaart de locatie zoeken die het dichtst bij jouw organisatie ligt. 

  Om de koffer uit te lenen moet je de volgende stappen uitvoeren:

  1. Vul het aanvraagformulier in. 

  2. Duid in de online agenda van de koffer de gewenste uitleenperiode aan. 

  3. Accepteer de voorwaarden.

  4. De organisatie waarbij de koffer ontleent ontvangt nu automatisch een email met jouw aanmelding. Zij zullen jou contacteren voor verdere praktische afspraken rond het ophalen en terugbrengen van de koffer. 

  Nog een aantal opmerkingen om rekening mee te houden bij het ontlenen van de koffer:

  • Uitlenen kan voor maximum drie maand. 
  • Het gaat om een echte reiskoffer (afmetingen 75 X 51 X 31 cm). Hou rekening met de grootte van de koffer bij het kiezen van een vervoersmiddel om de koffer op te halen.
  • Er dient een waarborg van 100 € betaald te worden op BE73 7340 4103 6160 van WINGG Crosslink. Met de vermelding huurwaarborg Kriebel op reis + naam ontlener + organisatie.

  Indien er nog zaken onduidelijk zijn, of je hebt nog vragen, neem zeker contact op met:
  Natascha Deblauwe, coördinator vorming en deskundigheidsbevordering Crosslink WINGG
  0488 82 79 15 of natascha.deblauwe@wingg.be

  AANVRAAGFORMULIER

  Klik op het onderstaande menu en kies de locatie waar je de koffer of rugzak wilt ontlenen.

  Verzenden
 • WAT?

  Vreemdgaan is een vorm van wisselleren. Het betekent dat jij jouw job voor eventjes kan inwisselen om ergens anders mee te draaien en bij te leren.  Vreemdgaan-wisselleren maakt dit intersectoraal mogelijk. Zo kan je uit een waaier van mogelijkheden, vacatures genaamd, kiezen waar je graag wil wisselleren.

  DOEL?

  Vreemdgaan-Wisselleren laat medewerkers kennismaken met denkkaders, methodieken, procedures en de cultuur van een andere organisatie of sector. Met als doel de samenwerking tussen medewerkers, organisaties en sectoren te bevorderen en expertise te vergroten. Dit met uiteindelijke doel te komen tot een betere zorg voor de cliënt zelf.

  Vreemdgaan-Wisselleren beoogt:

  • elkaar en elkaars werking diepgaander leren kennen
  • kennis en expertise uitwisselen
  • bekomen van een betere (intersectorale) samenwerking en een betere ondersteuning voor mensen in kwetsbare posities

  VOOR WIE?

  Medewerkers uit het geestelijke gezondheids- en welzijnslandschap die werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een (psychische) kwetsbaarheid en hun context. Met name medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap, Jeugdhulp, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, Time-Out projecten, Pleegzorg,  krachtgerichte initiatieven, Huizen van het kind, gemeenschapsinstellingen, mutualiteiten en andere eerstelijnsdiensten, … !

  Inschrijven of meer info? www.vreemdgaan-wisselleren.be

   

  Initiatief van de Vlaamse netwerken Geestelijke Gezondheid kinderen en jongeren, in samenwerking met onze ambassadeurs uit de volwassen netwerken. 

 • De ParticipatieReflex werd ontwikkeld door de Vlaamse participatiecoaches. Het is een tool om als hulpverlener of dienst aan de slag te gaan rond participatie. Je staat stil bij de plaats die participatie krijgt binnen de voorziening en je kan doelstellingen opstellen voor de toekomst. 

  Je kan onmiddellijk aan de slag met de Participatiereflex maar je kan dit ook doen met ondersteuning. Neem hiervoor contact met Tim Verbeke, de participatiecoach van WINGG via tim.verbeke@wingg.be of 0486 12 11 13. 

  De participatiecoaches gebruiken de Participatiereflex ook om noden en goede praktijken rond participatie in het werkveld te verzamelen. We nodigen je dus graag uit om een seintje te geven als je de reflex plant te gebruiken.

 • Folder Vorming & deskundigheidsbevordering

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×